Om fonden

Karen og Poul F. Hansens familiefond blev stiftet i 1984 af Poul F. Hansen. Fondens formål er i første række at støtte og underbygge Julius Koch International A/S samt sådanne virksom- heder, der direkte eller indirekte beherskes af fonden eller på anden måde direkte eller indirekte beherskes af stifteren og dennes efterkommere. Dette sker i første række derved, at fonden udøver stemmeretten på sine aktier i Julius Koch International A/S, hvorved bemærkes, at fonden stedse skal søge at bevare den bestemmende indflydelse i selskabet. Fonden skal kunne yde lån til de nævnte virksomheder, og fonden skal også efter bestyrelsens beslutning herom være berettiget til ved udlån at løbe sædvanlige forretningsmæssige risici.

Fonden skal dernæst yde støtte til descendenter efter Karen og Poul Hansen samt disses ægtefæller, også selvom der foreligger papirløst samlivsforhold.

Fonden skal ligeledes kunne yde støtte til nuværende og tidligere medarbejdere i Julius Koch Gruppen.

Fonden blev stiftet i 1984 af Poul F. Hansen