Bestyrelse

Formand
Henning Aasmul-Olsen

Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Klaus Nyborg
Peter Søgaard
Dorte Høyer Jensen
Morten Hvidtfeldt

Revisor

Ernst & Young P/S
Godkendt Revisionspartnerskab
Postboks 250
Osvald Helmuths Vej 4
DK-2000 Frederiksberg